Czesław Bankiewicz

Fotografią zajmował się od czasów gimnazjalnych, tworząc szkolne kółko fotograficzne. Pełnił kierownicze stanowiska w bankach PKO i BGK do 1955 r. Od 1947 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Częstochowie, a w roku 1952 został przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików – Okręg Śląski. Od 1955 r. prowadził laboratorium fotografii naukowej na Politechnice Częstochowskiej.
Prezentował swoje prace na wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Anglii, Francji, Niemczech, Hong-Kongu, Brazylii, zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Muzeum Miejskie w Częstochowie jest w posiadaniu zbioru jego prac, przeznaczonych do ekspozycji czasowych i stałych.

No products in the cart.