Tomasz Klimczyk

Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uczeń prof. Zbysława Maciejewskiego. Zasadniczym środkiem plastycznego wyrazu jest u artysty światło, którym w sposób mistrzowski nasyca malowane przez siebie motywy. Zawężona skala tematyczna jego obrazów jak również ich chromatyka, odnajduje swe bogactwo w otaczającej je mistycznej nieomal poświacie. Wśród malowanych przez niego pejzaży, ukwieconych zaułków i wnętrz oranżerii, kwiaty w donicach ustawiane na parapetach okien należą do motywów najchętniej podejmowanych. Prace artysty wystawiającego zarówno w kraju jak i zagranicą, trafiają do wielu liczących się kolekcji.

No products in the cart.